Wynajem kontenerów

WYNAJEM KONTENERÓW:

 • Biurowych;
 • Bramowych;
 • Hakowych;
 • Magazynowych;
 • Sanitarnych;
 • Komunalnych;
 • Portierni;
 • Platform;
 • Ramp;
 • Zbiorników.

Firma Clean Mann Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie wynajem używanych kontenerów, mające doskonałe zastosowanie jako zaplecze budowlane dla kadry kierowniczej, pracowników oraz zaplecze magazynowe.

Kontenery socjalne stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych budynków biurowych oraz lokali zastępczych na budowie.

Proponujemy Państwu kontenery biurowe, socjalne, szatniowe, magazynowe. Kontenery przeznaczone do odpadów.

Na życzenie klientów podejmujemy się dostarczenia kontenerów we wskazane miejsce.

 

KORZYŚCI Z WYNAJMU

Wynajem naszych produktów jest doskonałym rozwiązaniem, niezależnie od tego czy są Państwo dużą firmą budowlaną potrzebującą kompleksowego zaplecza kontenerowego, czy chcą Państwo po prostu otworzyć biuro lub stworzyć magazyn. Zakup kontenerów na czas inwestycji budowlanych wiąże się z dużymi kosztami, które są zbędne. Po zakończeniu inwestycji zostaje wam kontener, który często bardzo często trudno sprzedać. Mają Państwo wówczas zainwestowane pieniądze, które trudno odzyskać. W takich przypadkach wynajem jest najlepszą alternatywą dla zakupu.

Wynajem to:

 • eliminacja kosztów zakupu i zbycia
 • racjonalne wydatkowanie środków pieniężnych
 • brak konieczności inwestowania w majątek trwały firmy
 • możliwość korzystania z doradztwa i opieki technicznej naszej firmy

 ZASADY WYNAJMU

Wynajem sprzętu naszej firmy odbywa się na przejrzystych i jednakowych dla wszystkich klientów zasadach:

 • Minimalny okres płatności za wynajem wynosi jeden miesiąc, istnieje możliwość rozliczenia dobowego za okres wynajmu powyżej miesiąca.
 • Przed wynajmem pobierana jest kaucja zwrotna, której wysokość zależy od ilości i rodzaju przedmiotu najmu. Kaucja zostanie zwrócona po zdaniu i rozliczeniu przedmiotu najmu.
 • Na pisemne zlecenie Najemcy, Wynajmujący może podjąć się organizacji dźwigów oraz transportu do i od Najemcy.
 • Faktury za wynajem są wystawiane na początku okresu najmu lub na początku każdego kolejnego miesiąca.
 • Ubezpieczenie przedmiotu najmu należy do Najemcy.
 • Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 • Wydanie przedmiotu najmu następuje po zawarciu umowy najmu i spełnieniu niżej opisanych warunków.

Dokumenty i warunki niezbędne do zawarcia umowy najmu (dotyczy firm):

 • zamówienie z uzgodnionymi warunkami realizacji
 • ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, NIP, REGON (oryginały do wglądu)
 • spisanie umowy najmu
 • wpłacenie kaucji zwrotnej
 • wpłacenie należności za: załadunek, transport oraz wynajem za pierwszy miesiąc

Dokumenty i warunki niezbędne do zawarcia umowy najmu (dotyczy osób prywatnych):

 • zamówienie z uzgodnionymi warunkami realizacji
 • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciami
 • pozwolenie na budowę lub akt własności nieruchomości inwestora
 • spisanie umowy najmu
 • wpłacenie kaucji zwrotnej
 • wpłacenie należności za: załadunek, transport oraz wynajem za pierwszy